Açı’da Eğitim Başkadır !

Açı Eğitim Dünyası Ayrıcalıkları

Açı’da uygulanan eğitim programının amacı, bireysel farklılıkları dikkate alarak öğrencilerimizi gelişim alanlarında en üst noktaya taşımaktır. Eğitim Programımız, Açı Eğitim Kurumları’na özgü olacak şekilde öğrenci merkezli öğrenmeye yöneliktir. Bu programımız uzman bir kadro tarafından hazırlanmaktadır.

Öğrencilerimizin gereksinimlerine ve bireysel ihtiyaçlarına yönelik farklı öğretim teknik ve metotlarıyla eğitim vermekteyiz. Öğretim programımızdaki etkinlikleri çok yönlü olarak hazırlamamız, farklı öğrenme stillerine sahip olan öğrencilerimize ulaşmamız adına önem arz etmektedir. Bu kapsamda ders planlarımızı tüm öğrenim stillerine göre hazırlamaktayız.

Başarıyı Yakalamak İçin;

Açı olarak öğrencileri, her türlü akademik ve sosyal engeli aşabilecekleri donanıma sahip hale getiriyoruz. Bunu yaparken MEB müfredatını içerikte zenginleştiriyor ve öğrencimizin kazanımları tam edinmesine destek veriyoruz. TEKRAR çalışmalarımızı öğrenciye özgü olarak hazırlıyoruz. Akıllı içerikli bu ev çalışmalarının kontrollerini günlük sağlayıp anında dönüt-düzeltme yapıyoruz.

Becerileri Keşfetme İçin:

İlgi ve yeteneklerinin farkına varmaları ve bunları geliştirebilmeleri için uygun ortamlar oluşturuyoruz. Bireyin yaratıcılığını destekleyen, farklı stratejiler geliştirmesini sağlayan planlama becerisini destekleyen etkinliklere yer veriyoruz.

Tüm Öğrenme Stillerine Hitap Etmek İçin:

Öğrencilerin neye ihtiyaç duyduklarını göz önünde bulunduruyor, görsel-işitsel-dokunsal-kinestetik olma durumlarına uygun olarak haftalık planlamaları hazırlıyoruz. Bireysel destek çalışmalarıyla hiçbir kazanım eksiği olmadan bir üst kademeye hazırlıyoruz. Proje tabanlı öğrenme ile öğrenciler, öğrenme-öğretme çalışmalarına etkin olarak katılırlar. Kendi öğrenmelerini kurgulayıp planlar, uygular ve sunarlar. İnsanlarla ilişki kurar, onların görüşlerin alırlar. Kaynakları tarar, olguları gözlemleyip incelerler. Dener, yapar, çizer, bozar, yeniden oluştururlar. Bu etkinlikleri gerçekleştirirken öğretmeni, aileyi, ilgili diğer kişi ve kurumları da öğrenme-öğretme etkinliğine katarlar. Öğrenciler araç gereç kullanırlar; araç gerecin kimisini de yaparlar. Bu yolla özgüvenli, araştırmacı, yaratıcı, sorun çözücü üretici kişiler yetişir.

Bireye Özgü Eğitim

Hedefe doğru farklı yöntemler, öğrenci gereksinimleri ve bireysel ihtiyaca yönelik eğitim basamaklarını kapsamaktadır. Her öğrencinin öğrenme stili parmak izi kadar özeldir. Sunmuş olduğumuz etkinlikler ve çalışmaları çok yönlü olarak vermemiz, tüm farklı öğrenme stilleri olan öğrencilere ulaşması adına oldukça önemlidir. Bir kazanımı birden fazla ve farklı şekilde sunmamız, bilginin tüm öğrencilere ulaşmasında ve kalıcı olmasında en önemli adımdır. Öğretimde, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını bilerek programımıza şekil vermekteyiz. Bu bilinçle programımıza şekil vermemiz bizi hedefe götüren en kısa yoldur. Öğrencilerimizi bireysel olarak değerlendirmemiz bireysel ihtiyaç ve istekleri belirlemek adına oldukça önemlidir. İki Boyutlu İlgi Takip Destek Tüm öğrencilerimizi tek tek ele aldığımız öğrencinin bireysel ihtiyacına ve başarısına göre öğretmen, psikolojik danışman ve velinin bulunduğu takip toplantı programı düzenlenir. Böylelikle her öğrenci için çizilecek yollar belirlenerek öğrencinin takibi yapılır.

İlgi – Takip – Destek

Tüm öğrencilerimizi tek tek ele aldığımız, öğrencinin bireysel ihtiyacına göre öğretmen, psikolojik danışman ve velinin bulunduğu takip toplantı programı düzenlenir. Böylelikle her öğrencimiz için çizilecek yollar belirlenerek takibi yapılır. Takip sonrası öğrencinin gelişimi öğretmen, psikolojik danışman ve veli tarafından değerlendirmesi yapılarak öğrenciye kazandırdıkları değerlendirilir.

Etkinlik Tabanlı Eğitim

Tüm branşlarda her öğrencinin yapılan çalışmaları anlayabilmesi için etkinlikli ders anlatımları yapılır. Günün sonunda kinestetik- işitsel-görsel öğrenme stillerinde tüm öğrencilerin kazanımları donanarak kurumdan ayrılmaları sağlanır.