Akademik

Eğitimimize Genel Bakış

Mükemmellik Taahhütü

Sosyal sorumluluk projeleri, öğrenci birliği, seçmeli dersler ve okul takımlarını kapsayan öğrenim deneyimleri; sınıf içi ve dışında yapılan derslerin uygulama ve yaşama bağlanma aşamasındaki önemli öğrenim etkinliklerini oluşturur.

Akademik programın öğreniminde kullanılan yöntemleri, sınıf içi ve dışı öğrenim ortamı ve etkinlikleri, değerlendirme süreçleri ve uygulamaları tüm sınıflarda bir bütünlük gösterir.

Açı’da;

Evrensel değerleri ilke edinen, cesur, öncü, yenilikçi bireyler yetişmesi için öğrenim fırsatları yaratırken öğrencilerinin sosyal, duygusal ve akademik gelişimlerini ön plana alır. Öğrenim programları tasarlanırken öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınır.  Kendi öğrenim sorumluluğunu üstlenen, öğrenmekten zevk alan, birikimleriyle hem kendi hem başkasının hayatını zenginleştiren, 21. yüzyıl becerilerinin gerektirdiği donanıma sahip olup kazanımlarını çağın gerekleri doğrultusunda hayatına yansıtan bireyler yetişmesi hedeflenir.

Akademik Program

Akademik program Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri derslerine ek olarak İngilizce’den oluşur. İngilizce programı ilkokul İngilizce kazanımlarının devamı olup edebiyatı merkeze alır. Derslerin öğrenim kazanımlarında Milli Eğitim programları esas alınır, öğrenci birikim ve potansiyeline göre ek çalışmalarla genişletilir.

Akademik Programların Amacı

Bu sayfalarda bulunan akademik programların amacı ve kazanımlarına, kesişen iki eksende bakmak; programın tamamını ve sürekliliğini anlamak için önemlidir. Bu iki eksen bir sınıfın tüm derslerde hedefi olan öğrenci kazanımları ile öğrencilerin öğrenimleri süresince bir dersten elde edecekleri kazanımlardan oluşur. İlkokulda var olan tematik yaklaşım yerini, gittikçe birbirinden ya da belli bir temadan bağımsızlaşarak kendi alanlarında derinleşen ve kapsamı artan öğrenim kazanımlarına ve deneyimlerine bırakır.

Akademik Eğitim Desteği

Akademik programımız; sosyal sorumluluk projeleri, öğrenci birliği, etkinlikler, bireyselleştirilmiş eğitim modülleri, özel gün ve haftalar, geziler, kitap okuma, kelime ezberleme ve gibi farklı öğrenim deneyimleri ile desteklenir.  Sınıf Danışman Öğretmenlerimiz, Rehber öğretmenlerimiz ve Kurum Psikologlarımız bu süreçte öğrencilerimizin akademik, sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını belirler ve gelişimini destekler.