Temel hedef öğrencilerimizin öğrenme sorumluluklarını geliştirerek yeterliliklerini arttırmak ve harekete geçirmektir.

Kitlesel ve bireysel başarıyı destekleyen;

• Planlı grup ve birebir etüt çalışmaları,
• Kaliteli kaynak kitap, test ve deneme sınavları,
• Uzman eğitim ve öğretim kadrosuyla,

  1. Öğrencilerin liselere giriş sınavlarına ve lise öğrenimine sağlam bir akademik altyapı oluşturulur.
  2. Ayrıca akademik başarılarını destekleyecek tüm çalışmalar rehberlik servisi ve branş öğretmenleri tarafından geliştirilip takip edilir.
  3. Bu doğrultuda tüm veriler raporlar halinde dosyalanıp, değerlendirilerek velilere bilgilendirme yapılır.

Çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ruhsal potansiyelleri bütünsel olarak desteklenerek öğrenme sürecine dahil edilir. Düzenli, çok yönlü yurt içi-dışı geziler, yarışmalar, kitap okuma ve yorumlama etkinlikleri, hikaye anlatma-anlattırma saatleri, sportif ve sanatsal faaliyetler sosyal kulüpler çatısı altında yürütülür.

Müzik, resim, sinema, tiyatro ya da spor alanlarında öğrencilerin yetenekleri değerlendirilerek uygun branşlarda profesyonelleşmelerine zemin hazırlanır.

Yabancı dil öğretiminde öğrencilerin zihinsel gelişim basamaklarına uygun bir plan dahilinde 4 yıllık ortaokul eğitimini kapsayan,

sınıf düzeyine göre kademelendirilmiş bütünsel bir programla dil becerileri geliştirilir. Uygulama dersleri, drama ve benzeri etkinliklerle kazandıkları dil becerilerini günlük hayatta uygulama imkanı sunulur. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı kriterlerine göre 5. sınıfta A 1 düzeyinden başlayarak 8. sınıfa kadar 82 düzeyine ulaşan öğrencilerimiz Dinleme-Konuşma, Okuma-Yazma becerilerini kazanırlar. Bir dili ileri düzeyde öğrenirken ikinci yabancı dili iletişim kurabilecek seviyeye getirebilirler.