“AÇI’DA EĞİTİM”

Öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, araştırma yapma gibi bilişsel, duyusal, psiko-motor becerilerini kullanmaları ve geliştirmeleri sağlanır. İlkokulda bu temeller oluşturularak ortaokula hazır bireyler yetiştirilir.
Bu eğitim düzeyinde öğrencilerin oyunlar ve sportif aktivitelerle dikkat, denge, konsantrasyon ve esneklik gibi yetenekleri en üst düzeye getirilir.
Öğrenme hızını ve potansiyelini arttırmaya yönelik akıl yürütme, düşünme, hafıza ve dil becerilerini geliştirecek uygulamalar eğitim-öğretimin temelini oluşturur.
Eleştirel düşünen, problemlere çözüm üretebilen, okuduğunu anlayan, üretkenliğini ve araştırma bilgilerini kullanabilen öğrencilerin; sosyal sorumluluk projelerine, kültürel, sanatsal, çeşitli gezi programlarına katılarak günlük hayattan uygulamalarla beceri ve yeteneklerinin sağlam temeller üzerinde gelişmesi sağlanır.
Gelecek yıllardaki akademik başarılarına altyapı sağlanması bakımından sanatsal becerileri, sportif ilgi ve yetenekleri belirlenip geliştirilir. Ayrıca akademik başarılarını destekleyecek tüm çalışmalar rehberlik servisi ve sınıf öğretmenleri tarafından geliştirilip takip edilir. Bu doğrultuda tüm veriler raporlar hâlinde dosyalanıp, değerlendirilerek velilere bilgilendirme yapılır.
Sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam konularında bilimsel bakış açısıyla karar verme alışkanlığı kazanması sağlanır.
Doğayı tanıyan, seven ve bir doğa dostu olarak çevreyi her durumda koruma bilincine sahip, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu bireyler olmaları için her açıdan destek sağlanır.

Temel hedef öğrencilerimizin öğrenme sorumluluklarını geliştirerek yeterliliklerini arttırmak ve harekete geçirmektir.
Kitlesel ve bireysel başarıyı destekleyen;
• Planlı grup ve bire bir etüt çalışmaları,
• Kaliteli kaynak kitap, test ve deneme sınavları,
• Uzman eğitim ve öğretim kadrosuyla,
Öğrencilerin liselere giriş sınavlarına ve lise öğrenimine sağlam bir akademik altyapı oluşturulur. Ayrıca akademik başarılarını destekleyecek tüm çalışmalar rehberlik servisi ve branş öğretmenleri tarafından geliştirilip takip edilir. Bu doğrultuda tüm veriler raporlar hâlinde dosyalanıp, değerlendirilerek velilere bilgilendirme yapılır.
Çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ruhsal potansiyelleri bütünsel olarak desteklenerek öğrenme sürecine dâhil edilir. Düzenli, çok yönlü yurt içi-dışı geziler, yarışmalar, kitap okuma ve yorumlama etkinlikleri, hikâye anlatma-anlattırma saatleri, sportif ve sanatsal faaliyetler sosyal kulüpler çatısı altında yürütülür.
Müzik, resim, sinema, tiyatro ya da spor alanlarında öğrencilerin yetenekleri değerlendirilerek uygun branşlarda profesyonelleşmelerine zemin hazırlanır.
Yabancı dil öğretiminde öğrencilerin zihinsel gelişim basamaklarına uygun bir plan dâhilinde 4 yıllık ortaokul eğitimini kapsayan, sınıf düzeyine göre kademelendirilmiş bütünsel bir programla dil becerileri geliştirilir. Uygulama dersleri, drama ve benzeri etkinliklerle kazandıkları dil becerilerini günlük hayatta uygulama imkânı sunulur.
Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı kriterlerine göre 5. sınıfta A1 düzeyinden başlayarak 8. sınıfa kadar B2 düzeyine ulaşan öğrencilerimiz Dinleme-Konuşma, Okuma-Yazma becerilerini kazanırlar. Bir dili ileri düzeyde öğrenirken ikinci yabancı dili iletişim kurabilecek seviyeye getirebilirler.